Kreditovou pizzu už není možné ochutnat

Místo toho si můžete
ulovit sladkou tečku